Apple stämda för operatörslås

Under hösten 2012 hände något som man kan tycka är väldigt märkligt. Apple blev stämda av två privatpersoner. Det var teknikkungarna Zach Ward och Thomas Buchar som lämnade in en grupptalan mot det stora teknikföretaget. Trots att nyheten är från USA så är det en viktig markering. Problemet var att de hade köpt en mobiltelefon som var operatörslåst utan dess skriftliga samtycke. Det stod ingenstans i avtalet som de skrev på att mobilen var operatörslåst. Detta hämmar såklart den fria konkurrensen tycker de. Tanken med att köpa en operatörslåst mobil är att operatören sänker priset mot att kunden ”tvingas” att använda den valda operatören i fråga för sin mobiltrafik. Det finns dock en lag i USA som säger att detta inte är så det ska gå till, och att Apple inte har någon rätt att utan samtycke ge en viss operatör dessa marknadsfördelar. Det dröjde faktiskt inte länge förrän Apple insåg sitt misstag och började sälja Mobiler som inte var låsta till någon operatör. Förmodligen ett visst bakslag för Apple, men en stor vinst för oss konsumenter som annars gärna hamnar bakom de stora företagen, helt maktlösa.


Previous post:

Next post: