Blir det billigare att köpa en mobil med operatörslås?

Operatörslås är en elektronisk spärr i mobiltelefonen som gör att det endast går att använda nättjänster från en specifik teleoperatör. Operatörslåset kan låsas upp med hjälp av en särskild kod.
Operatörerna erbjuder själva möjligheten att ta bort operatörsspärren efter en viss tid.  De behöver ha telefonens inköpsdatum, tillverkare/ modell samt IMEI-nummer. Med hjälp av den informationen kan de räkna ut upplåsningskoden. Koden knappas sen in i telefonen ungefär på samma sätt som ett kontantkort fylls på.

Det positiva med operatörslås för köparen är att låsta mobiltelefoner nästan alltid är billigare än olåsta telefoner.
Det finns effektiva sätt att bli av med operatörslås på, även direkt efter att telefonen köpts. Det finns till exempel flera mobilspecialister som erbjuder upplåsning av operatörslås.

Operatörslåsen finns främst för att operatören vill binda folk till sig. De vill helt enkelt att så många kunder som möjligt stannar under längsta möjliga tid.
När operatörerna är villiga att låsa upp operatörslåset har det normalt gått ett helt år, vilket gör att du som konsument hunnit vant dig vid din nya operatör och inte alls är lika benägen att byta.

Kommer du inte ihåg om mobiltelefonen är operatörslåst kan du stoppa i ett SIM-kort från en annan operatör.


Previous post:

Next post: