Operatörsbyte – byt mobiloperatör och ha kvar gamla numret

Operatörsbyte (nummerportabilitet) utan att förlora sitt gamla nummer är möjligt sedan 2001. Möjligheten att byta operatör finns för att öka konkurrensen och underlätta för konsumenterna.

Operatörerna är enligt lag skyldiga att släppa ditt nummer om du vill byta operatör. Operatörerna har dock ingen skyldighet att ta emot ett mobilnummer, men det är mycket ovanligt att de nekar.

Normalt sett kostar det inget att byta operatör. Din gamla operatör får enligt lag inte ta ut någon avgift för att släppa ditt nummer. Operatören du byter till har dock rätt att ta ut en avgift, men det är ovanligt – de blir bara glada om de får en ny kund!

Gäller abonnemang, kontantkort, GSM och 3G

Det går att byta operatör vare sig du har en GSM– eller 3G-telefon, kontantkort eller abonnemang. Om du har ett abonnemang som bindningstiden inte gått ut på, måste du ordna ett särskilt utträdesavtal. Kontakta din nuvarande operatör för att se vad som gäller.

Är telefonen operatörslåst måste den först låsas upp innan den går att använda med den nya operatören.

Hur man gör för att byta operatör

För att byta operatör och behålla numret ska du kontakta operatören du vill byta till. Den nya operatören kontaktar sedan din gamla operatör. Du måste oftast skriva på ett avtal där du godkänner nummerflytten (muntliga avtal är giltiga, men ett skiftligt avtal rekommenderas alltid).

Länkar till de större svenska operatörerna: TeliaTele2ComviqTelenorTre (3)Djuice,Halebop.

Kontrollera vilken operatör ett telefonnummer har

Innan byte av mobiloperatör var möjligt gick det att se vilken operatör ett mobilnummer hade. Sedan nummerportabilitet började gälla är det omöjligt att vara säker på vilken operatör ett nummer tillhör bara genom att studera siffrorna. Swedish Number Portability Administrative Centre (SNPAC) har en sökfunktion som gör det möjligt att se vilken operatör ett specifikt nummer är kopplat till.