iPhone – lås upp operatörslås

Operatörslåset på Apple iPhone går att låsa upp. Det är helt lagligt att låsa upp iPhone i Sverige.

Hur går iPhone-upplåsning till?

Upplåsning av iPhone delas normalt in i 2 huvuddelar:

  1. Jailbreak: Kringgår aktiveringen. Jailbreak gör att du kan installera alla sorters program och använda iPhonen till allt utom operatörstjänster som samtal och SMS.
  2. Upplåsning: För att telefonen ska gå att ringa med måste operatörslåset låsas upp. Det finns 2 olika metoder för detta:
    • Hårdvarulösning: Köp en SIM-kortsmodul som gör att telefonen tror att alla SIM-kort är godkända.
    • Mjukvarulösning: Modifierar mjukvaran i iPhonen.

Upplåsning av iPhone

De flesta iPhone-modeller går att låsa upp fullständigt med flera metoder. Du kan använda jailbreak för att komma förbi aktiveringen och sedan välja om du vill låsa upp din iPhone med hjälp av mjukvara (gratisprogram på internet) eller hårdvara (en SIM-kortsmodul).

Modeller av iPhone