Garantin och upplåsning av operatörslås

Påverkas garantin vid upplåsning?

Det finns inget enkelt svar på frågan om garantin påverkas eller inte. Garantin bör gällaså länge felet inte orsakats av upplåsningen.

Om exempelvis en knapp lossnar på grund av dålig kvalitet är det uppenbart att det inte har att göra med upplåsningen. Trots detta kan säkert någon juridiskt intresserad person hävda att allt manipulerande av telefonen gör att garantin blir ogiltig.

Detta bedöms dock som osannolikt – det är inte ens säkert att serviceverkstaden upptäcker eller kontrollerar om telefonen är upplåst.

Citat om garantin vid upplåsning

”… inte klart om garantierna gäller fullt ut om det skulle bli fel på mobilens programvara efter öppnandet.” – http://www.aftonbladet.se/pryl/tele/article178764.ab

”Att ta bort operatörlåset påverkar inte alls garantin.” –http://www.emilsmobil.com/static.php?ID=16

”För att garantin skall påverkas måste serviceverkstaden kunna påvisa att felet på din telefon beror på upplåsningen. Vi känner inte till några fall där garantin nekats.” –http://www.mumien.se/catalog2/lankar.php

”Generellt sett gäller din produktgaranti. Dock hör vi ibland kunder som blivit nekade pga att ’Mobilen har blivit manipulerad’” – Frågor och Svar påhttp://www.formedlingshuset.com/