GSM – vad är GSM?

GSM (2G)

GSM (Globalt System för Mobil kommunikation) är den vanligaste mobilstandarden i världen.