Låsa upp HTC One

Går att HTC One låsa upp?
– Ja, HTC kan låsas upp.

Fungerar gratis mobilkoder på HTC One?
– Nej, gratis mobilkoder fungerar inte på HTC One.

Kan upplåsningsföretagen låsa upp HTC One?
– Ja, de kan låsa upp HTC One.

Går det att låsa upp HTC One med kod från operatören?
– Ja, dock endast efter bindningstiden.

Går det att låsa upp HTC One själv med specialutrustning?
– Ja, HTC One kan låsas upp med specialutrustning.


Previous post:

Next post: