Låsa upp Huawei G6609

Går att Huawei G6609 låsa upp?
– Ja, Huawei kan låsas upp.

Fungerar gratis mobilkoder på Huawei G6609 ?
– Nej, gratis mobilkoder fungerar inte på Huawei G6609 .

Kan upplåsningsföretagen låsa upp Huawei G6609 ?
– Ja, de kan låsa upp Huawei.

Går det att låsa upp Huawei med kod från operatören?
– Ja, dock endast efter bindningstiden.

Går det att låsa upp Huawei G6609 själv med specialutrustning?
– Ja, Huawei G6609 kan låsas upp med specialutrustning.


Previous post:

Next post: