Låsa upp LG Cookie KP501 – Instruktioner

Går att LG Cookie KP501 låsa upp?
– Ja, LG kan låsas upp.

Fungerar gratis mobilkoder på LG Cookie KP501?
– Nej, gratis mobilkoder fungerar inte på LG Cookie KP501.

Kan upplåsningsföretagen låsa upp LG?
– Ja, de kan låsa upp LG Cookie KP501.

Går det att låsa upp LG Cookie KP501 med kod från operatören?
– Ja, dock endast efter bindningstiden.

Går det att låsa upp LG Cookie KP501 själv med specialutrustning?
– Ja, LG Cookie KP501 kan låsas upp med specialutrustning.


Next post: