Låsa upp LG Google Nexus 4

Går att LG Google Nexus 4 låsa upp?
– Ja, LG kan låsas upp.

Fungerar gratis mobilkoder på LG Google Nexus 4?
– Nej, gratis mobilkoder fungerar inte på LG Google Nexus 4.

Kan upplåsningsföretagen låsa upp LG Google Nexus 4?
– Ja, de kan låsa upp LG Google Nexus 4.

Går det att låsa upp LG Google Nexus 4 med kod från operatören?
– Ja, dock endast efter bindningstiden.

Går det att låsa upp LG Google Nexus 4 själv med specialutrustning?
– Ja, LG Google Nexus 4 kan låsas upp med specialutrustning.

 


Previous post:

Next post: