Låsa upp Sony Ericsson Cedar – Instruktioner

Går att Sony Ericsson Cedar låsa upp?
– Ja, Sony Ericsson kan låsas upp.

Fungerar gratis mobilkoder på Sony Ericsson Cedar?
– Nej, gratis mobilkoder fungerar inte på Sony Ericsson.

Kan upplåsningsföretagen låsa upp Sony Ericsson Cedar?
– Ja, de kan låsa upp Sony Ericsson Cedar.

Går det att låsa upp Sony Ericsson Cedar med kod från operatören?
– Ja, dock endast efter bindningstiden.

Går det att låsa upp Sony Ericsson Cedar själv med specialutrustning?
– Ja, Sony Ericsson Cedar kan låsas upp med specialutrustning.


Next post: