Låsa upp Sony Ericsson Txt Pro – Instruktioner

Går att Sony Ericsson Txt Pro låsa upp?
– Ja, Sony Ericsson kan låsas upp.

Fungerar gratis mobilkoder på Sony Ericsson Txt Pro?
– Nej, gratis mobilkoder fungerar inte på Sony Ericsson.

Kan upplåsningsföretagen låsa upp Sony Ericsson Txt Pro?
– Ja, de kan låsa upp Sony Ericsson Txt Pro.

Går det att låsa upp Sony Ericsson Txt Pro med kod från operatören?
– Ja, dock endast efter bindningstiden.

Går det att låsa upp Sony Ericsson Txt Pro själv med specialutrustning?
– Ja, Sony Ericsson Txt Pro kan låsas upp med specialutrustning.


Next post: