Unbranding av mobil

Unbranding innebär att ta bort den inbyggda reklamen som den ursprungliga operatörenhar lagt in.

Reklamen (brandingen) kan se ut på många sätt, till exempel:

  • Teman med operatörens färger och logotyp.
  • Förinlagda MMS- och internetinställningar.
  • Förinlagda program.
  • Låsning till att bara använda operatörens tjänster.

Låsning enligt den sista punkten kan vara mycket besvärlig. Det kan nämligen vara så att operatören ställt in så att du bara kan ladda ner musik, bilder och ringsignaler från operatörens egna hemsida.

Fysisk brandning förekommer också. Detta kan till exempel vara speciella operatörsknappar på telefonen eller en logotyp målad på skalet. Denna typ av branding är svårare att få bort, just eftersom det kräver fysiska ingrepp på mobiltelefonen.

Unbranding kan ingå i upplåsningen

Flera av upplåsningsföretagen erbjuder unbranding i samband med upplåsningen, ibland till och med gratis.

Det är helt lagligt att unbranda en telefon och riskerna är inte större än med en vanligupplåsning av operatörslås.

En unbrandad telefon är mer värd

En unbrandad mobil ökar ofta i värde eftersom den blir neutral. Ska du sälja mobilen till någon som har Telenor är det nog inget bra säljargument att det står Telia överallt i telefonens menyer.